Egy vallomás…

“Tisztelem    a    könyvelőket!    Egy    kezemen    meg    tudom    számolni    azokat    a    hivatásokat, amelyeknek    oly    sok    odafigyelést,    felelősségteljes    és    pontos    munkát    igényelnek.    Nektek könyvelni   kell   a   napi   eseményeket,   jelentéseket   készíteni   a   vezetés   számára.   Gyakran   Ti látjátok   el   a   pénzügy   és   a   kontrolling   feladatait   is.   NAV   bevallásokat,   mérlegeket   készítetek, tartjátok     a     kapcsolatot     a     könyvvizsgálókkal.     Elengedhetetlen     az     állandóan     változó adózással,   illetve   a   számvitellel   kapcsolatos   joganyagok   ismerete.   Hány   szakmának   kötelező az évenkénti továbbképzés? …“

Visual Apolló rendszer

     A     Visual     Apolló     egy     modulárisan     felépített,     komplex számítástechnikai rendszer. Alapvetően három fő részből áll.    Egyrészről   a   kor   igényének   megfelelő   -   ágazattól   független   - pénzügyi   és   számviteli   feladatok   ellátására   készült,   melyet bármilyen      tevékenységet      folytató      társaság      használhat (szakirodalom “back office” névre keresztelte).    Másrészről   a   szakágaknak   megfelelően,   azok   specifikuma szerint    fejlesztett,    a    speciális    igények    figyelembe    vételével fejlesztett programcsalád (ezek a front office modulok).       A      harmadik      rész      az      ügyfelekkel,      azokkal      történő eseményekkel,           elemzésekkel,           velük           kapcsolatos dokumentumokkal, szerződésekkel foglalkozik. (CRM)
Apolló a szoftver, amely Önnel gondolkodik.
tovább tovább tovább tovább

Könyvelő irodák szoftvere

A     könyvelő     irodák     nem     csak     könyvelhetik     az     Apolló rendszerrel     az     ügyfelek     bizonylatait,     hanem     hatékony eszköze    a    társaságuk    munkaszervezésének    is.    Az    Apolló program   segítségével   új   ügyfeleket   kereshetnek   (marketing munka),         szerződést         köthetnek,         dokumentumokat, feljegyzéseket    a    szerződésekhez    kapcsolhatják,    határidős feladatokat    adhatnak    ki,    tarthatják    a    kapcsolatot    az    aktív ügyfelekkel,   munkatársak   munkaidejét   számolhatják   el,   ami alapja   lehet   a   megbízók   havi   elszámolásának,   automatikusan számlázhatnak,       figyelhetik       a       befizetéseket       (és       a kinnlevőségeket), elemezhetik a vállalkozás munkáját…
tovább tovább

Egy vallomás…

“Tisztelem    a    könyvelőket!    Egy    kezemen    meg    tudom    számolni azokat      a      hivatásokat,      amelyeknek      oly      sok      odafigyelést, felelősségteljes   és   pontos   munkát   igényelnek.   Nektek   könyvelni   kell a    napi    eseményeket,    jelentéseket    készíteni    a    vezetés    számára. Gyakran   Ti   látjátok   el   a   pénzügy   és   a   kontrolling   feladatait   is.   NAV bevallásokat,    mérlegeket    készítetek,    tartjátok    a    kapcsolatot    a könyvvizsgálókkal.       Elengedhetetlen       az       állandóan       változó adózással,   illetve   a   számvitellel   kapcsolatos   joganyagok   ismerete. Hány szakmának kötelező az évenkénti továbbképzés? …“

Visual Apolló rendszer

   A   Visual   Apolló   egy   modulárisan   felépített,   komplex számítástechnikai    rendszer.    Alapvetően    három    részből áll.     Egyrészről    a    kor    igényének    megfelelő    -    ágazattól független      -      pénzügyi      és      számviteli      feladatok ellátására    készült,    melyet    bármilyen    tevékenységet folytató    társaság    használhat    (szakirodalom    “back office” névre keresztelte).      Másrészről     a     szakágaknak     megfelelően,     azok specifikuma    szerint    fejlesztett,    a    speciális    igények figyelembe   vételével   fejlesztett   programcsalád   (ezek a front office modulok).     A    harmadik    rész    az    ügyfelekkel,    azokkal    történő eseményekkel,      elemzésekkel,      velük      kapcsolatos dokumentumokkal,        szerződésekkel        foglalkozik. (CRM)
Apolló a szoftver, amely Önnel gondolkodik.
tovább tovább tovább tovább

Könyvelő irodák szoftvere

A    könyvelő    irodák    nem    csak    könyvelhetik    az Apolló     rendszerrel     az     ügyfelek     bizonylatait, hanem       hatékony       eszköze       a       társaságuk munkaszervezésének     is.     Az     Apolló     program segítségével         új         ügyfeleket         kereshetnek (marketing      munka),      szerződést      köthetnek, dokumentumokat,               feljegyzéseket               a szerződésekhez         kapcsolhatják,         határidős feladatokat   adhatnak   ki,   tarthatják   a   kapcsolatot az   aktív   ügyfelekkel,   munkatársak   munkaidejét számolhatják    el,    ami    alapja    lehet    a    megbízók havi             elszámolásának,             automatikusan számlázhatnak,   figyelhetik   a   befizetéseket   (és   a kinnlevőségeket),      elemezhetik      a      vállalkozás munkáját…
tovább tovább

Egy vallomás…

“Tisztelem    a    könyvelőket!    Egy    kezemen    meg    tudom    számolni    azokat    a hivatásokat,    amelyeknek    oly    sok    odafigyelést,    felelősségteljes    és    pontos munkát   igényelnek.   Nektek   könyvelni   kell   a   napi   eseményeket,   jelentéseket készíteni   a   vezetés   számára.   Gyakran   Ti   látjátok   el   a   pénzügy   és   a   kontrolling feladatait   is.   NAV   bevallásokat,   mérlegeket   készítetek,   tartjátok   a   kapcsolatot a   könyvvizsgálókkal.   Elengedhetetlen   az   állandóan   változó   adózással,   illetve a   számvitellel   kapcsolatos   joganyagok   ismerete.   Hány   szakmának   kötelező   az évenkénti továbbképzés? …“

Visual Apolló rendszer

   A   Visual   Apolló   egy   modulárisan   felépített, komplex        számítástechnikai        rendszer. Alapvetően három fő részből áll.     Egyrészről    a    kor    igényének    megfelelő    - ágazattól       független       -       pénzügyi       és számviteli     feladatok     ellátására     készült, melyet    bármilyen    tevékenységet    folytató társaság    használhat    (szakirodalom    “back office” névre keresztelte).     Másrészről    a    szakágaknak    megfelelően, azok     specifikuma     szerint     fejlesztett,     a speciális      igények      figyelembe      vételével fejlesztett     programcsalád     (ezek     a     front office modulok).    A   harmadik   rész   az   ügyfelekkel,   azokkal történő        eseményekkel,        elemzésekkel, velük       kapcsolatos       dokumentumokkal, szerződésekkel foglalkozik. (CRM)
Apolló a szoftver, amely Önnel gondolkodik.
tovább tovább tovább tovább

Könyvelő irodák szoftvere

A   könyvelő   irodák   nem   csak   könyvelhetik az       Apolló       rendszerrel       az       ügyfelek bizonylatait,    hanem    hatékony    eszköze    a társaságuk     munkaszervezésének     is.     Az Apolló   program   segítségével   új   ügyfeleket kereshetnek            (marketing            munka), szerződést    köthetnek,    dokumentumokat, feljegyzéseket            a            szerződésekhez kapcsolhatják,        határidős        feladatokat adhatnak    ki,    tarthatják    a    kapcsolatot    az aktív             ügyfelekkel,             munkatársak munkaidejét    számolhatják    el,    ami    alapja lehet    a    megbízók    havi    elszámolásának, automatikusan   számlázhatnak,   figyelhetik a     befizetéseket     (és     a     kinnlevőségeket), elemezhetik a vállalkozás munkáját…
tovább tovább